Новини

„ЛЕС КОМЕРС 94“ ЕООД е Бенефициент по АДБФП BG16RFOP002-6.002-0701-C01

 

„ЛЕС КОМЕРС 94“ ЕООД е Бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0701-C01 за изпълнение на проект Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

 Цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност: 86 250 лв., от които 43 125 лв. европейско и 0 лв. Национално съфинансиране.

Очаквани резултати: Устойчиво и екологично възстановяване на предприятието, подобрена енергийна ефективност и конкурентоспособност.

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

 Край на проекта:      16.07.2023 г.

Към лист с новини