Адресът на нашия сайт: https://www.leskomers.com/

„Лес Комерс 94“ ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „Лес Комерс 94“ ЕООД защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за контакт, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Лес Комерс 94“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство.

С приемането на Общите условия  купувачът се съгласява и разрешава на „Лес Комерс 94“ ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, когато това е необходимо за обработката на поръчките и изпращането/доставянето на заявените/ поръчаните продукти от клиента. Такива дружества са: Партньори на „Лес Комерс 94“ ЕООД, предлагащи  услуги на сайта, доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги или други услуги.

„Лес Комерс 94“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите посочени в настоящите Общи Условия или когато е получил изричното писмено съгласие от Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.