ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Дървесните пелети се получават от пресовани под голямо налягане дървени стърготини, остатък от дървообработването. Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим, което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

Пелетите са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина. При пресоването се използва веществото лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без слепващи добавки. Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% (КПД на камини на дърва е 70%) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1.5% - така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. Съдържанието на влага е в границите 8% - 10%, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.
Пелетите произведени от Лескомерс са висококачествени и с доказан ефект.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ

Производството на пелети и брикети от дърво е индустрия, която попада в енергийния сектор като източник на топлина и производство на електроенергия. Дървените пелети са част от семейството на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) и по точно горива от биомаса.
Горивата от биомаса варират в широк обхват на запалими/горими продукти от хранителни до дървени отпадъци. Използването на тези ресурси в световен мащаб е все още в ранна фаза, но една форма на гориво от биомаса – дървени пелети започнаха да стават разпознаваема опция с редица приложения, която може да замени изкопаемите горива. В процеса на разлагане на отпадъците от биомаса се освобождават газове които са много по-вредни от въглеродния диоксид, който се освобождава по време на изгаряне на същите тези отпадъци. Отпадъчните продукти се изгарят за да произведат топлина и електричество, вместо да се складират по сметища където да се разграждат. В определени случаи се отглеждат специални растения които се използват за производството на гориво което да щади замърсяването на околната среда. Част от тази биомаса се изгаря без допълнителна преработка, но се забелязва нарастващ тренд в пресоването на тези отпадъци в пелети или брикети. И двата продукта имат еднаква енергийна форма с материала, от който са направени, но за сметка на това са много по трайни, лесни за транспортиране, отделят по-малко боклук, и изгарят по-ефикасно. Пелетите могат да бъдат произведени от много суровини включително: трева, слама, мъх, хранителни отпадъци и дървени отпадъци. Уредите за изгаряне на пелетите стават все по-добри, ефикасни, с възможност да осигурят отопление без почти никаква странична интервенция. Тези уреди варират от големи котли и специални приспособления за камини, до индустриални решения.
Процесът на конвертиране на дървения отпадък в пелети се състои от сушене, раздробяване, пресоване, опаковка и съхранение. Всяка стъпка в процеса добавя стойност към целия процес. Разходите за поддръжка се отнасят за цялата верига и поради тази причина са включени в оперативните разходи. Тъй като има известни вариации в начина на управление на процесите, в зависимост от технологията, видовете суровина, както и цените на оборудването, тези вариации са малки в сравнение с цената на суровината и разходите за логистика.

Показване на 2 резултата

Пелети LesPellets 15 кг.

Пелетите могат да се използват в котли със специални горелки за пелети. Удобни са за съхранение и транспортиране. Не отделят вредни газове, не замърсяват въздуха и почвата. Пепелта може да се използва като тор. Пелетите  са с диаметър 6мм и 8мм. Те са : - Високо калорични - 4700-5800 ккал. - Остатъчна пепел  -  0.5% - Влажност от  7-12% - Съдържание на сяра  от 0,02 - 0,04%.

Пелети Лескомерс 15 кг.

Пелетите могат да се използват в котли със специални горелки за пелети. Удобни са за съхранение и транспортиране. Не отделят вредни газове, не замърсяват въздуха и почвата. Пепелта може да се използва като тор. Пелетите  са с диаметър 6мм и 8мм. Те са : - Високо калорични - 4700-5800 ккал. - Остатъчна пепел  -  0.5% - Влажност от  7-12% - Съдържание на сяра  от 0,02 - 0,04%.